Perşembe, 17 Ocak 2019

1. Üye Kayıt İşlemleri

1.1. Üye Kayıt Ekranı: Üye bilgilerinin girildiği ekrandır. Bu ekranda;

1.1.1. Üye bilgilerini,

1.1.2. Ev adres ve iş adres bilgilerini, kurum bilgilerini,

1.1.3. Ev, iş ve cep telefonlarını,

1.1.4. Meslek ve e-posta bilgilerini,

1.1.5. Kimlik bilgilerini takip edebilirsiniz.

1.1.6. Üyeliğe giriş tarihlerini, ayrılma tarihlerini, takip edebilirsiniz.

1.1.7. Üyelere meslek ve özel tanımlama yaparak isteğinize göre gruplandırma yapabilirsiniz.

1.1.8. Ayrıca bu ekranda üyenin bakiyesini bulunulan gün itibariyle görebilirsiniz.

1.2. Aile Bilgileri Ekranı:Üye aile bilgilerinin girildiği ekrandır. Bu ekran ile;

1.2.1. Bu ekranda üyenin aile bilgilerini,

1.2.2. Yakınlık derecesi ve bu kişilerin kimlik bilgilerini,

1.2.3. Üye yakınının telefon, e-mail bilgilerini girebilir ve takip edebilirsiniz.

1.3. Diğer Bilgiler Ekranı

1.3.1. Aidat yada diğer konularda ikaz yada ihtar çekilmiş ise tarih ve evrak numarası ile takip edebilirsiniz.

1.3.2. Kişiye özel hatırlatıcı notlar alabilirsiniz.

1.3.3. Kullanıcı tanımlı ekran özelliği ile yeni bir bilgi alanı açabilir, isteğiniz üzere kullanabilirsiniz.

1.4. Raporlar: Üye girişlerinin alındığı raporlardır. Bu ekran ile;

1.4.1. İlgili üyenin kimlik bilgilerini,

1.4.2. Örnek sözleşme dökümünü,

1.4.3. Devir sözleşmesi dökümünü,

1.4.4. Aidat borcu, ödemeleri, gösterir hesap özeti dökümünü,

2. Aidat İşlemleri

2.1. Aidat Tahakkukları: Üye aidatlarının takip edildiği ekrandır;

2.1.1. İstenilen tarihlere aidat, bağış ( Ödeme Tipi ) borçlandırması yapabileceğiniz gibi bu borçlandırmaları tüm üyelere, dilerseniz üyeleri gruplandırarak tek tuşla, yapabilirsiniz.

2.2. Ödeme İşlemleri: Üye aidat tahsilâtlarının yapıldığı ekrandır. Bu ekran ile;

2.2.1. Girilen tahsilât tutarına göre program otomatik olarak ödeme tiplerine göre dağılım uygulayacaktır.

2.2.2. Girilen tahsilatları nakit, banka, ödemesi olarak girebilirsiniz.

2.2.3. Nakit tahsilâtlar da otomatik olarak makbuz numarası verilecek ve makbuz dökebileceksiniz.

2.2.4. Yapılan tahsilât, belirleyeceğiniz öncelik sırasına göre tahsil edilecek açıklamalar hangi ayın ödendiğine göre otomatik olarak yazılacaktır.

2.2.5. Yapılan tahsilâtlara göre borç ayları otomatik olarak kapatılacak ve hangi ayın ödenip, ödenemediğini aynı ekranda görüntüleyebileceksiniz.

2.2.6. Yapılan ödemeleri iade yapabileceksiniz.

2.2.7. Toplu ödeme işlemleri ile tüm üyeleriniz listelenecek bu ekrandan daha hızlı olarak ödemelerinizi işleyebileceksiniz.

2.2.8. Banka dan gelen Excel formatında ki tahsilatları Ekstre işle modülü ile programa okutabilir, yapılan otomatik eşleştirmelere göre tahsilatları yapabilirsiniz.

3. Banka İşlemleri

Derneğe ait olan banka hesaplarının takip edildiği ekrandır. Bu ekran ile;

 3.1. Üye kartında girdiğiniz ödemeleri banka seçimi yaptığınızda otomatik olarak bankaların kartına işleyebileceksiniz,

3.2. Banka işlemleri menüsünde bankaya para yatırma, para çekme ve diğer bir bankaya eft işlemlerini uygulayarak banka ekstresi ile birebir işlemlerinizi uygulayabileceksiniz.

3.3. Banka hareketleri ekranı ile verilen tarih aralığında girmiş olduğunuz tüm banka hareketlerini görüntüleyebilir, Excel’e aktarabilirsiniz.

4. Sair Gider

Dernek Yönetiminin yapmış olduğu harcamaların girildiği ekrandır. Bu ekran ile;

4.1.1. Derneğinize ait tüm giderleri bu ekrandan girişini yapabilirsiniz.

4.1.2. Gider tanımları sabit olmayıp kullanım amacınıza göre hesap planınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Hesap planı tanımlarınızda dilediğiniz şekilde alt hesaplar oluşturabilirsiniz.

4.1.3. Yapılmış olan giderlerin kasadan mı bankadan mı ödendiğini işleyebilir, ödenmeyen giderlere açık fatura işlemleri uygulayabilirsiniz.

4.1.4. Yine bu ekranda filtre vererek istediğiniz gider bilgilerine ulaşabilirsiniz.

5. Sair Gelir

Aidat tahsilatları haricinde gelirlerin takip edildiği ekrandır. Bu ekran ile;

5.1. Site aidat gelirlerin haricinde bir gelir var ise örnek olarak vadeli banka gelirlerin takip edildiği ekrandır. Bu gelirlerin girişiniz yapabilirsiniz.

5.2. Gelir tanımları sabit olmayıp kullanım amacınıza göre hesap planınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Hesap planı tanımlarınızda dilediğiniz şekilde alt hesaplar oluşturabilirsiniz.

5.3. Yapılmış olan gelirin kasaya mı bankaya mı ödendiğini işleyebilir, tahsil edilmeyen gelire açık tahsilat işlemleri uygulayabilirsiniz.

6. Cari İşlemler

 Satıcı Firmaların takip edildiği ekrandır. Bu ekran ile;

6.1. Derneğinizin çalışmış olduğu satıcı firmaların takibini yapabilirsiniz.

6.2. Bu firmaların yetkili bilgilerini, fatura bilgilerini, adres ve telefon bilgilerini, e-posta diğer bilgilerini takip edebilirsiniz.

6.3. Firmalara yaptırdığınız işlerin ve giderlerin bu ekrandan borç girişini yapıp, yapmış olduğunuz giderleri sair gidere otomatik olarak aktara bilirsiniz.

6.4. Firmalara yapılmış ödemelerin bu ekrandan girişini yapıp kasa ve bankaya otomatik aktarabilirsiniz.

6.5. Ekstre al butonu ile cari firmayla yapılan tüm hareketleri görüntüleyip dökümünü alabilirsiniz.

6.6. Borç-Alacak bilgileri ile bu cari firmaya toplamda ne kadar borçlanılmış olduğu, ne kadar ödeme yapıldığı ve kalan bakiyemizin ne olduğu otomatik olarak görüntülenecektir.

7. Üye Devir İşlemleri

Üye devirlerinin yapıldığı ekrandır. Bu ekran ile;

7.1. Yeni bir üye giriyor ise eski üyenin aidatlarını bu kişiye devrede bilirsiniz.

7.2. Böylelikle eski üye bilgilerini ve aidat durumlarını takip edebilirsiniz.

8. Raporlar

Genel raporların alındığı bölümdür. bu ekran ile;

8.1. Adres raporları ile derneğe kayıtlı tüm üyelerin ev adresi, iş adresi bilgilerinin, ev, iş, gsm telefonlarının dökümünü alabilirsiniz.

8.2. Etiket raporları ile tüm üyelerin etiketlerini dökebilirsiniz. Etiket rapor formatını kırtasiyeden almış olduğunuz etikete göre ayarlayabilirsiniz.

8.3. Zarf dökümü ile yazıcınıza koyduğunuz zarflara otomatik olarak kişi ve adres bilgilerini yazdırabilirsiniz.

8.4. Banka raporları ile tüm bankaların listesini, bakiye listesini, banka hareketleri ekstre listesini, günlük banka hareket listesini, bankaya yatan ödemelerin listesini istediğiniz filtreye göre alabilirsiniz.

8.5. Borç Listeleri ile yapılan tüm aidat tahakkuklarının ayrıntılı listesini, kümülatif listesini, faiz borç listesini, aylara göre borç listesini, kişi kişi borç dekontunu, borç senetleri dökümünü alabilirsiniz.

8.6. Cari raporları ile satıcı firmaların hareketlerini gösterir ekstrelerini ve tüm carilerin borç ve ödemlerini gösteren cari genel durum raporunu alabilirsiniz.

8.7. Dağılım raporları ile açılan her ödeme türüne göre tüm üyelerin borç, ödeme ve bakiyelerini gösterir listeleri alabilirsiniz.

8.8. Ekstre Raporları ile üyelerin ekstrelerini, ödeme türüne göre ekstrelerini alabilirsiniz.

8.9. Gelir – Gider raporları ile detaylı gider, detaylı gelir raporunu, toplu gelir ve gider raporunu ve bilanço dökümünü alabilirsiniz.

8.10. Genel Raporlar ile üyelerin listesini, Hazirun cetvelini, doğum yeri listesini, üye listesini, kimlik bilgileri listesini alabilirsiniz.

8.11. Kasa Raporu ile işlem gören tüm nakit hareketlerin gün gün dökümlerini alabilirsiniz.

8.12. Üye kayıt raporları ile üye giriş sözleşmesi, üye den çıkma yazısını, aile beyan formunu alabilirsiniz.

8.13. Üye Genel durum raporları ile tüm üyelerin istenilen tarihe göre borç alacak ve bakiyelerini gösteren raporları alabileceğiniz gibi yıl bazlı borç, ödeme, bakiye, farklarını gösteren yıllık raporları alabilirsiniz.

8.14. Üye çıkma raporları ile üyeden çıkan eski üyenin bilgilerini gösterir raporları alabilirsiniz.

8.15. Sonuç duyuruları ile genel kurulda alınan kararları ve kişinin borç bildirimini gösteren listeleri alabilirsiniz.

8.16. Taahhütlü mektup raporları ile taahhütlü mektup listesini, adres bilgileri dökümlerini alabilirsiniz.

8.17. Ödeme raporları ile üyelerin tüm ödeme raporlarını, toplu makbuz dökümlerini, toplu ödeme raporlarını, ödemeyenlerin listesini, aylara göre ve gün bazında ödeme listelerini alabilirsiniz.

8.18. İhtar ikaz raporları ile borç yazısını, ikaz yazısını, ihtar yazısını kişinin borç rakamları gelecek şekilde hazırlayabilirsiniz.

9. Araçlar

Bu ekran ile;

9.1. Sms modülü ile üyelerin cep telefonlarına özel günler için sms gönderebileceğiniz gibi borç bilgilerini de gönderebilirsiniz.

9.2. Web aktarım modülü ile ister firmamızda hazırlanmış olan web sayfalarınıza yada size ait olan web sayfasına üyelerin genel bilgilerini ve borç bilgilerini otomatik olarak aktarabilirsiniz. Üye kendi kullanıcı adı ve şifresi ile girdiklerin de kendi sayfalarını görüntüleyebileceklerdir.

9.3. Yedekleme modülü ile bilgisayar disklerine ya da harici disklerinize otomatik olarak yedek alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon : +90 312 430 48 90
Faks     : +90 312 430 48 91
Mail      : info@arnebilgisayar.com
Adres   : Cengizhan Mahallesi 832. Sokak No: 14/10 
              06480 Ege Mahallesi - Mamak / ANKARA

MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

Misyonumuz;yazılım geliştirme , sistem entegrasyonu konusunda üstün ve yenilikçi yaklaşımlar bulunup, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en hızlı ve en kaliteli çözümler sunmaktır.

Vizyonumuz; ulusal ve uluslararası platformda başarıları ve kalitesiyle tanınan, özgün ve güveniliri çözümleri ile teknolojiye,sektöre ve yeniliğe yön veren, alanında liderliğini koruyan öncü ve yenilikçi bir şirket olmaktır.

NEREDEYİZ ?